koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

droga krzyzowa 

DROGA KRZYŻOWA (w każdy piątek):

 •  16:30 dla dzieci
 • 17:30 dla dorosłych
 •  20:00 przygotowywana przez młodzież

GORZKIE ŻALE (w każdą niedzielę):

 •  po Mszy świętej (o godz. 12:00) dla dzieci
 •  godz. 16:00 (z nauką pasyjną)
Po Gorzkich Żalach (godz. 16:45) Msza św.   Składka z Gorzkich Żali na kwiaty do Bożego grobu.

W czwartek 1 listopada  - Uroczystość Wszystkich Świętych.

Uroczystość ta - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Świadczy o tym także biały kolor ornatów. Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Niektóre imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni oficjalnie ogłoszeni takimi przez Kościół. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.

 Dzień ten ma też nam przypominać prawdę o powszechnym powołaniu do świętości, albowiem każdy chrześcijanin  jest bowiem powołany do świętości.

Wsłuchajmy się w ten dzień w czytania:

Pierwsze czytanie : z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła Ap 7, 2-4. 9-14 -  Wielki tłum zbawionych

Drugie czytanie:  z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła 1 J 3, 1-3 - Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Ewangelia o ośmiu błogosławieństwach -   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Mt 5, 1-12a

W naszej parafii 1 listopada, Msze Święte tylko do południa tj.:

 • 730
   
 • 900
   
 • 1030
   
 • 1200
   

Natomiast na wszystkich cmentarzach miasta Rzeszowa, Msze Święte połączone z procesją po cmentarzu o godz. 1400.

W tym dniu nie ma Mszy Świętej o 1600 i 1800 !!


W piątek 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kolor ornatów będzie fioletowy, więc to czas zadumy i refleksji.

znicz

Dzień ten w tradycji polskiej nazywany jest Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami".

Choć Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego, razem jednak te dni przypominają nam prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.

Dzień Zaduszny wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

Wspominamy w tym dniu dusze znajdujące się w czyśccu. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać.

W naszym kosciele Msze Święte o:

 • 630
 • 800
 • 1630 
 • 1800  (po Mszy Św. procesja w kościele)

Statystyka z dnia:  17-03-2019

Chrzty: 26  
Śluby:
0  
Pogrzeby: 2  
Galeria: 26738
zdjęć

Licznik odwiedzin

03229926
DzisiajDzisiaj1097
Ten tydzieńTen tydzień10168
Ten miesiącTen miesiąc34895
Do Odpustu Parafialnego zostało:
2
2
3
3
9
9
Dni

Losowe cytaty

Jk 5, 19-20: Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.

Spotkania Grup Parafialnych

Kalendarz wydarzeń

Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NIP: 813-31-43-292

strona: www.bl-karolina.eu    email: parafia @ bl-karolina.eu

                  parafia                    radio via 

Konto parafii:  PEKAO S.A. : 38 1240 2614 1111 0000 3965 3310

   oaza LSO1 diecezja rz DRcaritas dzielo