koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

Rzeszowski Budżet Obywatelski

SZANOWNI PARAFIANIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa PROJEKTANT apeluje o aktywne włączenie się do głosowania na zadania, zgłoszone   w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, jn:

Osiedle Franciszka Kotuli

Kategoria II

Zadanie nr 29 Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce „dinozaury” na działkach nr 1175 i 1164 obr.215 w rejonie ul. Krośnieńskiej  i Nowosądeckiej.

Kategoria III

Zadanie nr 63 Dzień dziecka na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli  i Wiktora.

Głosujemy po jednym zadaniu w każdej kategorii wpisując nr wybranego zadania

                                                                                                                                                                      

Głosować w formie elektronicznej może każdy mieszkaniec zameldowany na terenie Rzeszowa.

Osoby nie zameldowane mogą głosować tylko w formie papierowej.

Głosować można od 18 września do 6 października 2017 r.

Najbliższe punkty do głosowania znajdować się będą w Rzeszowskim Domu Kultury filia Krynicka 1 i Widokowa 1, w punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa, w Hipermarkecie B1 al. Witosa 21 oraz w punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat ul. Krakowska 20.

Głosować można również za pomocą Internetu: http.//bip.erzeszow.pl/budzetobywatelski

OD POPARCIA I ZAANGAŻOWANIA TWOJEGO, TWOJEJ RODZINY I ZNAJOMYCH ZALEŻY CZY ZGŁOSZONE INWESTYCJE BĘDĄ ZREALIZOWANE WŁAŚNIE TUTAJ       NA NASZYCH OSIEDLACH.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

ZAGŁOSUJ!!!

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

W najbliższy piątek 8 września w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, we wszystkich kościołach w Polsce zostanie proklamowany Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

figura

Po raz pierwszy Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi został wypowiedziany 8 września 1946 r., na Jasnej Górze. Polscy biskupi, na czele z prymasem kard. Augustem Hlondem, oddali wtedy nasz kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt Poświęcenia ponowili biskupi polscy 6 czerwca br. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach, zwanym „polską Fatimą”.

Tekst Aktu:

O Święta i Niepokalana Dziewico! Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie¬ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę. Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!


Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!


Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!


Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!


Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!


Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.
Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Konto parafii:

PEKAO S.A. : 38 1240 2614 1111 0000 3965 3310

Losowe cytaty

Ef 5, 20: Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!
Do Odpustu Parafialnego zostało:
5
5
7
7
Dni
0
0
9
9
Godzin
3
3
4
4
Minut

Kalendarz wydarzeń

Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NIP: 813-31-43-292

strona: www.bl-karolina.eu    email: parafia @ bl-karolina.eu

                  parafia    fatima                radio via 

   oaza LSO1 diecezja rz DRcaritas dzielo